Sale Bất động sản

Top 10 công cụ Marketing Online bất động sản làm sale phải biết

Top 10 công cụ Marketing Online bất động sản làm Sale phải biết

"Không cần giỏi về MARKETING, chỉ cần tư vấn tốt, siêng, có nhiều mối quan hệ sẽ thành công trong lĩnh vực sale bất động sản". Bạn có nghĩ vậy không? Ai có quan điểm khác cùng chia sẻ nhé! Riêng bản thân mình nhận thấy marketing là phạm trù rất rộng không riêng lĩnh vực bất động sản, đặc biệt MARKETING ONLINE là xu...

Compare listings

Compare